Nyheder

Temaaften: AB18 + ABR18

17/09/18

Fuldt hus til spændende temaaften om AB18 + ABR18

Fuldt hus til Temaaften

I februar sendte Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen et udkast til AB18 og ABR18 til høring, så alle byggeriets parter havde mulighed for at afgive høringssvar frem til den 12. marts. Derfor lagde vi lokaler til, da Skanderborg Erhverv afholdt arrangementet, hvor vi blev klogere på hvad det kommer til at betyde for vores branche, og hvordan vi skal arbejde med det. Det er altså de "gamle" kontraktvilkår og standardvilkår for AB92, ABT93 og ABR89, der bliver til AB18, ABT18 og ABR18. 

Så vi havde fuldt hus med 60 interesserede gæster og en helt masse, der fulgte med på livestream hjemmefra. Lars Gregersen fra Horten Advokatpartnerselskab forklarede hvad de nye kontraktvilkår og standardvilkår, AB18 + ABR18, kommer til at betyde for vores branche. 

Lars Gregersen arbejder til dagligt med kontrakter, rådgivning og rets- og voldgiftssager særligt indenfor byggeretlige emner og erstatningsret, og er derudover anbefalet i Legal 500 inden for retsområdet Construction.

AB18 kommer til at vedrøre entreprise, herunder:

 • De nye aftalers opbygning og indhold
 • Ændringer i forhold til det hidtil gældende vilkår om:
 • Ekstraarbejder
 • Forsinkelseskrav/dagbod
 • Bygherres ændringsret og entreprenørens betalingskrav
 • Enørens betalingskrav
 • Mangler og aflevering

ABR18 vedrører rådgivning, herunder:
 • Honorarformer
 • Omprojektering/omprojekteringsklausuler
 • Rådgiveransvar
 • Tvistløsning

Det var en spændende aften, hvor vi virkelig fik øjnene op for de ændringer, der kommer til at ske i vores branche. Nu er vi klar til at arbejde endnu mere målrettet med de nye vilkår, inden de træder i kraft 1/1-2019.

Klar til temaaften om AB18 + ABR18
 Tilbage til oversigten