PERSONDATA OG DATABESKYTTELSE
 

Den 25. maj 2018 træder EU´s databeskyttelsesforordning i kraft, og det er vigtigt for os at gøre dig tryg med hvordan vi håndterer dine personlige oplysninger.
 
Lph Byg a/s registrer i forbindelse med bestilling/kontrakt på et byggeprojekt følgende oplysninger på kunder og samarbejdspartnere:
 
  • Navn / Firmanavn - CVR-nummer
  • Kontaktpersons oplysninger (navn, tlf. og mail)
  • Firma adresse
  • Firma tlf.
  • Firma mail


Vi beskytter dine oplysninger og de anvendes udelukkende i forbindelse med aktuelle byggesager, herunder APV, PSS og adresselister.
 
Medarbejderne med sagligt formål hos Lph Byg a/s har adgang til oplysningerne. Persondata er gemt i Lph Byg a/s IT-system, på beskyttede computere.
 
Kunders/samarbejdspartneres personoplysninger vil som udgangspunkt efter gældende regler blive opbevaret hos Lph Byg a/s i en periode på 5 år fra udgangen af det regnskabsår hvor byggeriet afleveres.
 
Når personoplysningerne ikke længere er relevante (garantiens frigivelse), og vi ikke er forpligtet til at opbevare dem, vil alle personoplysninger vedrørende vores kunder/samarbejdspartnere blive slettet.
 
Efter reglerne i persondataforordningen har kunden/samarbejdspartner ret til indsigt i de personoplysninger, vi har registreret. Hvis du/i ønsker indsigt i oplysningerne, kontakt os da ved at sende en mail til lb@lph-byg.dk

Fra tid til anden kan vi revidere vores persondata politik. Hvis vi beslutter at gøre det vil vi offentliggøre ændringerne på denne side.